Journalen del 1./Om Mig


En början på min journal från Kalmar lasaretts barnpsyk.
Det är tretton sidor mellan tiden: 7/10-1970 - 21/6-1971.

Jag vet inte i hur många inlägg jag kommer dela upp journalen i men det blir ett antal.

Jag börjar.
-------------------------------------------------------------

BESÖK HOS KURATORN 7/10-1970

Initiativtagare till undersökningen: Barnavårdsman Å BVN Kalmar.
Anamnesen lämnas av fadern och dennes fästmö. Båda verkar mycket måna om att få hjälp. Fästmön påtagligt spänd och osäker. Darrar på rösten, darrar med händerna.
Fästmön handikappad, går med hjälp av kryckor. Fadern gör ett ganska pratigt intryck.

Huvudanledningen till undersökningen: Lise-Lotte är skilsmässobarn om vilket modern har fått vårdnaden.
Under fem år som gått sedan skilsmässan har hon huvudsakligen varit bosatt hos modern och mormodern. Då mormodern blev sjuk och intogs på sjukhus blev modern helt nedbruten av detta och ansåg sig ej orka med barnet ensam, inte ens med hjälp av dagmamma. Istället ordnades så att Lise-Lotte o oktober -69 flyttade till fadern och dennes fästmö i Mönsterås. (Modern bosatt i Kalmar).

Flickan var nöjd med detta arrangemang. Det visade sig dock att svårigheter skulle uppstå.
Faderns fästmö orkade inte med Lise-Lotte som var mycket orolig och rastlös. Dessutom skrikig och envis när hon inte fick sin vilja igenom.
Problemen har nu blivit av den storleksgraden att man tycker att någon ändring måste ske.

Barnavårdsmannen tror att fadern i motsats till modern har släppt alla fodringar på Lise-Lotte, vilket medfört inkonsekvens i hennes uppfostran.


SLÄKTFÖRHÅLLANDEN.

Faderns Släkt: Farfadern dog i lunginflammation efter att ha blivit inlagd på lasarett för magsår.

Fadern: 46 år. Anställd som truckförare vid Allack i Mönsterås.
Personlighet och relation till barnet: Menar sig vara den typen som tål en hel del innan han blir arg. Lugn ej nervös. Mycket måttlig med spriten.
Var idrottsman i yngre dagar tills han skadade en vrist (sysslade med fotboll). Säger att han "brukar prata" med Lise-Lotte när han kommer hem från arbetet, "men det är som att hälla vatten på en gås". Fadern tycker att han har lite dålig hand med flickan. Tycker nog också att han saboterar fästmön som nog försöker att få ordning på Lise-Lotte ber henne bla att plocka undan saker efter sig.
Fadern brukar då själv plocka upp sakerna. Tycker nu att han insett inkonsekvensen och ämnar råda bot på det.


Moderns Släkt: Mormodern vårdas på sanatorium.
Moder: 30 år. Genast efter skilsmässan städerska, numera troligen ekonomibiträde på lasarettet i Kalmar.
Personlighet och relation till barnet: Nervös. Mycket pedantisk, tjatade om ordning och reda. Skämde bort flickan, särskilt under den tid flickan bodde hos henne efter skilsmässan. (Även mormodern sägs ha skämt bort flickan b.l.a. givit henne mycket saker).
Modern är inte så mycket intresserad av flickan. Nog mer intresserad av att ha ordning omkring sig.
Flickan är inte så glad för modern, kelade aldrig med henne. Då var förhållandet bättre mellan Lise-Lotte och mormodern.


Fästmö: A är flera år yngre än fadern. När de två träffades tyckte fadern att A var snäll och rar, tyckte det "var synd om henne att hon skulle sitta ensam".
Det var A som föreslog att Lise-Lotte skulle flytta hem till dem.
Nu har det visat sig att A fått svårigheter att få Lise-Lotte att lyda. Flickan gör alldeles som hon vill.


Hemförhållanden: Lise-Lotte bor hos sin biologiske fader och dennes fästmö i Mönsterås.
Tidigare varit bosatt hos modern och mormodern, en kort period även vistats i fosterhem.

Födelseort: Kalmar.

Medan Lise-Lotte stannade kvar hos modern flyttade fadern till Mönsterås september 1965. (vid hemskillnadsdomen).
Bostaden i Mönsterås består av 2 rum och kök, modernt.
Lise-Lotte och fadern delar rum medans A ligger i köket.

Äktenskapet mellan föräldrarna varade endast två år mellan 1963 - 1965.
Allting var bra fram till våren 1965, då det började hända en del märkliga ting. Modern kunde ibland lämna bort flickan till någon granne, skickade henne ibland till mormor i Nybro - detta utan att samråda med fadern.
Ville tydligen bli av med flickan för en stund då och då. Hade sedan karlbesök hemma i bostaden medan maken arbetade. När mannen kom på det, lovade hustrun bättring.
Det gick dock inte lång tid förrän hon återupptog kontakterna med en annan man.

Fadern tyckte då att det inte var någon idé att fortsätta sammanlevnaden. Modern dömdes som vårdnadshavare.
Fadern ådömdes betala 500:-/månaden i underhållsbidrag.

Efter oktober 1969 då flickan flyttade till fadern och dennes fästmö har kontakten med modern inte varit så värst omfattande. Den uppehålls dock. Också kontakten med mormodern hos vilken flickan trivdes bra.
Flickan säger ofta att hon vill bo hos pappa och Anita.

Graviditet: Intet anmärkningsvärt.

Förlossning: Förlossningen skedde på Kalmar BB utan komplikationer. Födelsevikt något över 3 kg.

Spädbarnsperiod: Skrek ganska mycket första tiden. Mormor flyttade in i familjen, bodde där under första åren.
Det var inte bra tycker fadern. Det var ett tråkigt sätt att blanda sig i den unga familjens liv. Han accepterade dock utan strid. Enligt vad han säger: Arrangemanget.


ÖVRIGT SOMATISKT.

Barnsjukdomar: Mässlingen 1970.
Är allergisk mot fisk, det går inte ens att steka fisk i köket, då reagerar flickan med rinnande ögon, snuva och hosta. Kokt fisk far hon däremot inte illa av.
Inga skallskador, kramper eller anfall. Inga psykosomatiska besvär. Motoriskt sett är Lise-Lotte klumpig, det syns när hon springer. Hon "arbetar mer med kroppen än hon behöver" säger fadern.
Är lite fumlig med maten, sävlig. Högerhänt. Syn och hörsel u.a.

Utveckling: Gick vid ca 18 månaders ålder. Den motoriska utvecklingen "nog rätt normal" Talutvecklingen något försenad.
Idag säger flickan "mölk" istället för mjölk. Tex är slarvig i sitt uttal , det kan vara svårt att uppfatta vad hon säger ibland.
Ingen enures eller enkopres.


Jag lugnar mig här för denna gången, fortsättning kommer.


Bilderna är delar av min mammas dopbevis.

 Vi hörs snart igen
/Lotta

Gillar