Journalen Del 5 /Om Mig.


Jag vet inte om ni tycker att det blir mycket att läsa på kort tid det här jag skriver från journalen.
Det är bara det att jag tycker det är så intressant att jag bara vill skiva och fortsätta att skiva ännu mer... 😊
----------------------------------------------------------------------------


8/1-1971.
Åter intagen avd 50.

Samtal med fadern och A: Har under julhelgen vistats hos fadern och A. Även modern var med under själva julaftonen.
Lise-Lotte har på flera sätt visat att hon tydligen är med fästad vid faderns fästmö än vid sin egen mor.
A omtalar detta på ett mycket naivt och barnsligt sätt men tycks vara mycket glad för detta.

Det har gått mycket bra under julhelgen och båda tycker att det skett underverk med Lise-Lotte. Alla tre har legat i samma rum, vilket alla tycks vara nöjda med.
Man har beslutat sig att försöka att i alla fall ta hand om Lise-Lotte i fortsättningen också.

Fadern har sagt ifrån på arbetet att han bara kan ta övertidsarbete någon gång då och då.och kan då vara hemma redan kl: 16-17.
Föräldrarna upplyses om att Lise-Lotte är ganska svagt begåvad och nog måste gå i en specialklass. Har nog också intryck av att man ställt förstora krav på henne i vissa avseenden t. ex. att hon skall passa tider m.m.
Kan inte klockan.
Planerar således att Lise-Lotte får komma tillbaka till Mönsterås då hon är färdig hos tandläkaren och det är ordnat med skolan.23/1-1971

Slutanteckning: Pat. Har varit intagen här mest för observation. Fadern och A ansåg henne så besvärlig att de inte kunde ha henne kvar i hemmet längre.
Under julhelgen ändrade man sig dock och har bestämt sig för att försöka en tid till.

Vid de polikliniska besöken här var pat, rädd och ängslig och vägrade varje form av undersökning. Vid inkomsten hit var hon likaså hysterisk och förtvivlad, ville absolut inte stanna här, lugnade ner sig dock så fort fadern och A gått.

Den somatiska undersökningen som sedan gick att genomföra utan några som helst problem, visade normala förhållanden förutom fula tänder. Sedan har pat, gått hos tandläkaren som b.l.a. extraherat ett par tänder och även lagat några, det har gått förvånansvärt bra. EEG-undersökningen visade normalt EEG.


Före inkomsten hade pat. berett A svårigheter b.l.a på grund av att hon varit mycket tjatig, enl denna dessutom haft sömnsvårigheter och sovit mycket oroligt på nätterna, kunde vara vaken ett par timmar och bara skrika.
Hade skolvägrat vid ett par tillfällen men anledningen skulle ha varit att hon var arg på A för någonting.
Rent objektivt förefaller det inte vara så stora bekymmer men A och fadern har upplevt de som sådana.


Under vistelsen här på avdelningen bereder Lise-Lotte inga problem. Är mycket lydig och foglig.
Är ganska blyg och osäker på sig själv, tar dock kontakt med de övriga kamraterna.
Är mycket snäll särskilt mot de yngre som hon tar hand om fint, dock lite rädd för de äldre bråkiga pojkarna.


I terapin visar hon sig ha ganska dåligt utvecklad finmotorik, dels fumlig och osäker, saknar självförtroende.
Är hela tiden beroende av närhet och hjälp av en vuxen.
Duktig att pussla, tycker om att modellera. Tycker om att spela kasperteater men har mycket liten fantasi. Ofta tjatig och kan upprepa frågor och påståenden gång på gång.

I skolan går det dåligt, har mycket lite reda på sig, har dåligt minne och svårt att förstå abstrakta saker. Kan inte klockan, kan inte veckans dagar. Har svårt att koncentrera sig i skolan
Har dåligt formsinne och motorik.

Vid testning med intelligenstestet Terman-Merrill presterar Lise-Lotte klart under normalområdet inom hjälpklassnivå. Klarar ingen uppgift på 7-årsnivån.

Har under vistelsen här inte haft några som helst problem med med sömnen som det var i hemmet.
Har gått och lagt sig fint och sovit hela natten.

Man har arbetat på att få ett fosterhem till Lise-Lotte men detta har inte lyckats. Under tiden har fadern och A i samband med julpermissionen bestämt sig för att försöka igen. Pat, förefaller mycket fästad vid framför allt faderns fästmö.

Vi har inte funnit att flickan lider av någon psykisk insuff, men däremot är hon svagt begåvad, har dåligt minne och motorik. Borde helst placeras i en specialklass men detta finns ju inte på första klassens nivå.
Hon tycks inte ha berett några större problem i klassen heller varför hon får återgå till sin vanliga klass med stödundervisning.

Har behandlats med Stesolid 2 mg x 3 men får ingen medicin med sig vid utskrivningen.
Skall återkomma om ett par veckor på besök.

Diagnos: Intelligentia leviter subnormalis. 310,99.


Under den tid flickan varit intagen på vårdavd har kontakt hållits med bvm Å samt ass H för anskaffande av fosterhem.
Även barnavårdsombudet H har varit inkopplad. Man gjorde först förfrågningar hos Lise-Lottes tidigare sommarhem som dock av olika anledningar ej kunde ta emot flickan för stadigvarande vård.

Så småningom ändrar fadern och dennes fästmö inställning då man anser att flickan gjort stora förbättringar under vistelsen här.
Ingenting talar för att BVN mot vårdnadshavarnas vilja bör överlämna flickan i fosterhem, varför flickan utskrivs till fadern och dennes fästmö.

 Vi hörs snart igen
/Lotta

Gillar