Journalen Del 6 /Om Mig.


17/2-1971 /Återbesök.

Samtal med A och fadern: I stort sett går det bra hemma med Lise-Lotte nu. A tycker hon satt sig i mer respekt. Den största rollen spelar nog att fadern är hemma mer i hemmet nu och förhållandet dem emellan tycks mycket bättre.
Pat, sover för det mesta bra nu, om hon sett något speciellt på tv eller något annat speciellt inträffat kan det hända att hon sover oroligt och skriker på natten. Detta händer dock inte ofta.

Man har inte varit i kontakt med skolan men Lise-Lotte själv säger att hon för stödundervisning 2ggr i veckan hos någon annan lärarinna.
Var hemma nyligen en vecka från skolan och då hon sedan var bra var det mycket svårt att få iväg henne. Även haft tendens att skolvägra vid något annat tillfälle. A ser dock alltid till att få iväg henne.
Man omtalar att Lise-Lotte ibland får irriterande klåda i näsa och ögon, har fått Polaramine sirap på barnkliniken och vill nu ha mer.

Status: Pigg och öppen, vill helst inte gå in ensam i undersökningsrummet om inte fadern och A är med.
Sedan är hon glad, öppen och spontan.

Åtgärd: Får Valium 5 mg vid behov till natten. (A får Librium 10 mg /50 stycken), Skall ringa om 4 veckor.


17/3-1971
Tel,samtal med A: Tycker att det går riktigt bra med Lise-Lotte d.v.s hon tycker att hon lyckas lite bättre att sätta sig i respekt hos Lise-Lotte, daskar till henne ibland då hon tycker det behövs.
Berättar att Lise-Lotte kan sitta och skrika ganska länge då hon te.x. inte får telefonera till klasskamrater.
A själv är nog ganska rigid och tjatig, i alla fall tycker man att det går bra nu.

Skolan är inget problem, flickan springer glatt iväg på morgnarna, sover också bra nu för tiden.
Skall återkomma om det blir några ytterligare problem.


13/5-1971
Tel,samtal med A: Ringer och omtalar att efter moderns och mormoderns besök för 3 veckor sedan har det gått sämre med Lise-Lotte.
Är trotsig, kan hålla på flera timmar att skrika te.x. för att hon inte vill gå och lägga sig. Påklädningen kan även vara ett krångel, vill te.x. prova det ena paret kalasbyxor efter det andra innan hon hittar några som duger.
I skolan är det dock inga som helst problem med henne efter vad man har hört.

Åtgärd: Får Valium 1 mg x 2 stigande till 2 mg x 2. A ringer igen om en vecka.


20/5-1971 /Inlagd avd 50.

Samtal med barnavårdsman Å: Från fadern och A sida är det nu klart att man inte orkar ha Lise-Lotte längre. Man har redan börjat leta efter fosterhem.
A anser sig inte orka med Lise-Lotte längre. Konkurrens om faderns gunst samt A egna nervösa besvär och handikapp spelar nog en stor roll. Man har talat igenom det hela med flickan och sagt att hon är så besvärlig så man inte kan ha henne

Status: Förefaller inte ledsen eller speciellt ängslig, är dock lite blyg och tyst som vanligt.
Förefaller inte vara ledsen över inläggningen här.

Åtgärd: Inläggning i avvaktan på fosterhem.


21/6-1971 /Slutanteckning:
Pat, intogs denna gången för att här avvakta fosterhemsplacering. A och fadern tyckte sig inte orka med pat, längre.
Har på avdelningen visat i stort sett samma beteende som vid tidigare besök. Lite blyg och tystlåten.
För det mesta snäll och lydig. Kommer bra överens med både pat, och personal.
Ganska kontaktsökande. Okoncentrerad, byter ofta sysselsättning , ganska omständlig och långsam. Inte visat någon hemlängtan. Som tidigare tydliga intellektuella svårigheter.

Under vistelsen här letar man hela tiden fosterhem och får tag i ett sommarhem på Öland till att börja med. Pat, visar ingen större reaktion inför meddelandet att hon skall dit.


Fler anteckningar från 21/6-1971
Flickan tas åny in på vårdavd och fosterhemsplacering blir aktuell igen.
Kontakt tas med Å och så småningom placeras Lise-Lotte i sommarhem hos ett äldre par Svensson i Löttorp. Där finns redan två sommarbarn, en pojke född 1963 och en flicka född 1960.
Hemmet är godkänt som sommarhem. Man hoppas att makarna Svensson ev, skulle kunna tänka sig en omvandling till fosterhem för mer stadigvarande placering.


Sedan blir det ett hopp till 12/8-1971,
det känns som det fattas anteckningar emellan dom här två sista datumen. men kanske jag var hos paret Svensson till det att jag kom till Östra Husby.

Några kontakter sker med Barnavårdsnämnden b.l.a med Å tills denna idag meddelar att man igår avlämnade Lise-Lotte i stadigvarande fosterhem hos makarna B & K i Östra Husby /Vikbolandets kommun.
Fosterhemmet är beläget i ett småhusområde med stora trädgårdar. Lise-Lotte får också några fostersyskon i lämplig ålder och fosterföräldrarna är vana vid svåra barn.


Nu är den sista placeringen gjord, jag är nu 7 år och ska fylla 8 år i december 1971.
Vad som händer nu har jag en hel del minnen ifrån men det är också dom pappren jag kommer att få skickade till mig från Kalmar av den trevliga kvinnan på Kalmar kommuns arkiv, jag hoppas hon får iväg dom senast fredag då har jag dom någon dag nästa vecka och kan läsa och fortsätta skriva.
Jag har en sak till, det är en anteckning som en psykolog i Kalmar skrivet.

Lise-Lotte är en ängslig och otrygg flicka, som är blyg och reserverad vid första kontakten men som visar sig vara mycket tillgiven och kontaktsökande.
Hon ger intryck av att vara lite omogen för sin ålder.

Vid testning med intelligenstestet Terman-Merrill presterar Lise-Lotte klart under normalområdet på s.k. hjälpklassnivå.
Hon har svårt att koncentrera sig och intressera sig för uppgifterna, och hon är mycket osäker på sig själv.
Hon klarar ingen uppgift på 7-års nivån. Minnet är dåligt utvecklat liksom motoriken.
Lise-Lotte skriver och tecknar ojämt och kantigt, och hon är osäker på hur hon skall hålla i pennan.
I sina teckningar använder hon depressiva färgnyanser.

Under sandlådeleken leker Lise-Lotte rollekar med dockorna. Hon bäddar åt dem och pysslar om dem och är mycket kontrollerad i sin lek.
Hon håller sig ängsligt till samma typ av lek alla tre gångerna.
Det framkommer att Lise-Lotte blivit uppfostrad med ett stort renlighetskrav.

Då Lise-Lotte är född sent på året och allmänt omogen, och då hon haft svårigheter att följa skolundervisningen skulle det kanske vara bättre för henne att få skoluppskov och börja om första klass, då vårdnadsfrågan har lösts och hon kommit i en lugnare miljö.

Kalmar den 5 januari 1971
/A-L Distr. PsykologTack snälla ni alla att ni läst och kommenterat.
Jag är glad att jag har er alla.

Fortsättning följer...

 Vi hörs snart igen
/Lotta

Gillar